ساختار HTML5

در ساختار HTML5 برخی از تگ ها وجود دارند که می توان از آنها برای تعریف بخش های مختلف یک صفحه وب استفاده کرد. این

ادامه مطلب »