ایجاد پروژه React با TypeScript

ایجاد پروژه React با TypeScript

پروژه های React گاهی با استفاده از TypeScript ایجاد می شوند. در این مقاله سعی داریم نحوه ایجاد پروژه React با TypeScript را آموزش دهیم.

در پروژه های ایجاد شده با TypeScript به جای استفاده از فرمت .js یا .jsx از فرمت .tsx استفاده می شود. درواقع TypeScript امکاناتی به پروژه اضافه می کند تا پروژه به صورت اصولی و راحتتر پیاده سازی شود.

ایجاد پروژه React با TypeScript

برای ایجاد پروژه های React از دستور زیر در Command و یا Terminal در VS Code استفاده می شود.

npx create-react-app my-app

اما چون هدف ما در اینجا ایجاد پروژه با TypeScript است، بنابراین از دستور زیر استفاده می کنیم. نرم افزار VS Code را اجرا کرده و به پوشه ای که می خواهید پروژه را در آن ایجاد کنید بروید.

npx create-react-app my-app --typescript

در این دستور عبارت “my-app” همان نام پروژه خواهد بود که به دلخواه می توانید آن را عوض کنید.

سپس با دستور زیر وارد پوشه پروژه شوید

cd my-app

و آن را با استفاده از دستور زیر اجرا نمایید.

npm start

پس از اجرا مرورگر خود به خود بالا آمده و صفحه اول پروژه را نمایش خواهد داد. در این قسمت می توانید صفحه پیش فرض React را مشاهده نمایید. حال پایه های پروژه برای استفاده از TypeScript ایجاد شده است و می توانید پروژه خود را پیاده سازی کنید.

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه