افزودن منو به قالب وردپرس

افزودن منو به قالب وردپرس

افزودن منو به قالب وردپرس شامل دو مرحله می باشد. مرحله یک که تعریف آن در functions.php می باشد شامل تعریف تعداد مکانهای منو می باشد. برای مثال main menu و مرحله دوم قرار دادن منو در قالب می باشد.

حال فرض کنید می خواهیم منو اصلی به وب سایت اضافه کنیم. برای این کار وارد functions.php شده و کد زیر را به آن اضافه می کنیم.

function register_my_menus() {
  register_nav_menus(
    array(
      'main-menu' => __( 'Main Menu' )
     )
   );
 }
 add_action( 'init', 'register_my_menus' );

در کد بالا به وردپرس اعلام می کنیم که ما در قالب خود مکانی برای منو خواهیم داشت که شناسه آن “main-menu” و نام آن نیز “Main Menu” خواهد بود.

حال به قسمتی که می خواهیم منو در آنجا نمایش داده شود مراجعه می کنیم. در این مثال ما چون می خواهیم منو در هدر وب سایت نمایش داده شود بنابراین header.php قالب مورد نظر را باز کرده و کد زیر را در جایی که می خواهید منو نمایش داده شود قرار دهید.

wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'main-menu' ) );

وردپرس با استفاده از تابع wp_nav_menu می تواند منو ها را نمایش دهد که برای مشاهده امکانات این تابع می توانید به مستندات آن مراجعه نمایید. تا اینجای کار افزودن منو به قالب وردپرس از نظر کد نویسی تمام شده است و فقط کافیست به قسمت فهرستها در پیشخوان رفته و به منو آیتمهایی را اضافه نمایید.

تا این قسمت فقط از نظر کدنویسی کار انجام شده است اما اط نظر استایل دهی هیچ کاری انجام نشده است. در استایل دهی می توانید بسته به سلیقه و طراحی خود کدهای CSS را در style.css قرار دهید.

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه